Dr. Mohammad Mahbubi Ali

Dr. Mohammad Mahbubi Ali

Indonesia

Biography

Ketua unit ekonomi, kewangan, awqaf dan zakat sekaligus sebagai rakan penyelidikan (associate fellow) di Institut Kajian Tinggi Islam Antarbangsa (IAIS) Malaysia. Beliau juga berkhidmat sebagai pengerusi jawatankuasa Syariah Affin Islamic Bank, ahli jawatankuasa ZICO Shariah Advisory, Masryef Advisory Sdn Bhd dan Dar al-Murajaah al-Syar’iyyah Bahrain. Beliau juga pensyarah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor Indonesia dan Profesor Tamu di Universitas Pendidikan Indonesia (UP). Sebelum ini, beliau adalah penyelidik di Akademi Penyelidikan Shari’ah Antarabangsa untuk Kewangan Islam (ISRA). Semasa berkhidmat di ISRA, beliau telah menyumbang kepada banyak penerbitan penyelidikan ISRA, terutamanya terlibat dalam merangka Piawaian Syariah. 

 

Beliau telah menerbitkan banyak artikel dalam jurnal akademik antarabangsa dan tempatan, menulis beberapa bab buku dan membentangkan beberapa kertas kerja dalam pelbagai persidangan antarabangsa. Kertas beliau bertajuk: “Rangka Kerja Pembersihan Pendapatan untuk Institusi Kewangan Islam,” yang dikarang bersama Dato ‘Dr. Asyraf Wajdi Dusuki dan Lokmanulhakim Hussain, telah dianugerahkan kertas kerja terbaik dalam Persidangan Ekonomi Syariah, Universiti Hannover, Jerman, 2013. Beliau menerima PhD dalam Perbankan dan Kewangan Islam dari Institut Perbankan dan Kewangan Islam IIUM, Malaysia. Beliau memegang ijazah sarjana muda dalam Pengurusan Perniagaan dan Kewangan Syariah dari Sekolah Ekonomi Islam, Tazkia Indonesia dan Profesional Kewangan Islam Berkanun (CIFP) dari INCEIF, Universiti Global dalam Kewangan Islam, Malaysia.

All sessions

Sesi 5: Penggunaan Dana Zakat bagi Pembiayaan Asnaf yang Terkesan dengan Pandemik

  • 8 July, 2021
  • 10:45 - 12:15