Dr. Akhtarzaite Abdul Aziz

Dr. Akhtarzaite Abdul Aziz

Malaysia

Biography

Dr Akhtarzaite Abdul Aziz bertugas sebagai Penolong Professor di Jabatan Fiqah dan Usul Fiqah, Kulliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM). Beliau juga adalah lulusan universiti yang sama dalam jurusan Undang-undang (LLB) pada 1995, LLB (Shariah) 1996 serta MA (2000) dan PhD (2005) dalam bidang Fiqah dan Usul Fiqah. Terlibat dalam penulisan dan kajian berkaitan isu-isu semasa perundangan Islam terutamanya Perbankan Islam, Pasaran Modal Islam dan Takaful. Beliau telah dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Shariah Great Eastern Takaful dan juga salah seorang Ahli Jawatankuasa Maybank Islamic Bank. 

All sessions

Sesi 5: Penggunaan Dana Zakat bagi Pembiayaan Asnaf yang Terkesan dengan Pandemik

  • 8 July, 2021
  • 10:45 - 12:15