Muzakarah2021

Muzakarah-14

13 - 14 October 2020 | eConference

Mengenai Persidangan Maya

Tema: Industri Kewangan Islam Pasca Pandemik: Impak, Cabaran Dan Hala Tuju

Pengenalan

Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA) akan menganjurkan Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara Ke-15 (MUZAKARAH2021) pada 7-8 Julai 2021 secara maya melalui aplikasi zoom.

 

Muzakarah2021 membawa tema “Industri Kewangan Islam Pasca Pandemik: Impak, Cabaran dan Hala Tuju”. Pemilihan tema ini bertepatan dengan krisis ekonomi global masakini yang berlaku ekoran daripada pandemik COVID-19 yang masih tidak berpenghujung. MUZAKARAH2021 akan mengupas secara mendalam isu-isu yang dihadapi oleh industri kewangan Islam dalam menghadapi pandemik dan bagaimana persoalan fiqh yang timbul ditangani oleh pelbagai pihak termasuk pengawalselia, pakar Syariah dan pengamal industri.

 

MUZAKARAH2021 selaku wadah utama bagi para cendekiawan dan pengamal industri di rantau Nusantara membahaskan isu-isu Syariah dalam kewangan Islam, akan membincangkan apakah strategi serta metod yang paling sesuai bagi mendepani krisis global ini. Penekanan utama diberikan kepada impak pandemik COVID-19 ke atas institusi kewangan Islam, di samping cabaran-cabaran yang dihadapi serta menggariskan hala tuju industri ini di masa hadapan.

 

MUZAKARAH2021 akan mengketengahkan cendekiawan Syariah dan ikon utama dalam industri kewangan Islam Nusantara melalui 5 sesi berikut:

 • Industri Perbankan Islam: Isu-Isu dalam Implementasi Moratorium
 • Pasca Moratorium: Cabaran dan Halatuju
 • Industri Takaful: Pindaan Klausa Dana Tabarru’
 • Crowdfunding: Sumber Kewangan Alternatif Ketika Pandemik
 • Penggunaan Dana Zakat bagi Pembiayaan Asnaf yang Terkesan dengan Pandemik

 

Setelah tamat semua pembentangan dan perbincangan, sebuah resolusi akan di rangka sebagai panduan bagi institusi-institusi kewangan Islam serantau khususnya dengan memantapkan lagi peranan cendekiawan-cendekiawan Shariah serta mempromosikan kedudukan Syariah sebagai jalan bagi mencapai kelestarian ekonomi dan kehidupan masyarakat.  

 

Tokoh-Tokoh Kewangan Islam

Antara Tokoh-Tokoh Kewangan Islam Nusantara Yang Menjadi Pembentang, Pendiskusi Di Muzakarah2021

En. Adnan Zaylani

Malaysia

Prof. Madya Dr. Aznan Hasan

Malaysia

Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiah

IIiBF-Malaysia

Dr. Oni Sahroni

Indonesia

Ustaz Muhammad Ali Jinnah

Malaysia

Ustaz Wan Jemizan Wan Deraman

Malaysia

Dr. Muhd Ramadhan Fitri Ellias

Malaysia

Ustaz Ahmad Suhaimi bin Yahya

Malaysia

Dr. Haji Mohd Aidil Yusrie Bin Haji Shari

Brunei

Haji Zakariya Othman

Malaysia

Dr. Akhtarzaite Abdul Aziz

Malaysia

Encik Umar Munshi

Singapura

Dr. Mohammad Mahbubi Ali

Indonesia

Ustaz Wan Rumaizi Wan Husin

Malaysia

Puan Anis Amira binti Amin

Malaysia

Ustaz Ahmad Husni Abd Rahman

Malaysia

7-8 Julai 2021 | eConference

ATURCARA PROGRAM

7th Jul : Hari Pertama
08:45 - 09:00

Sesi penyertaan dibuka

09:00 - 09:05

Bacaan Al-quran

09:05 - 09:15

Ucapan Alu-aluan: Yang Berbahagia, Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin, Pengarah Eksekutif, ISRA

 • Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin  

09:15 - 09:30

Ucaptama Penolong Gabenor Bank Negara Malaysia

 • En. Adnan Zaylani  

09:30 - 09:45

Ucapan Perasmian

09:45 - 11:15

Sesi 1: Industri Perbankan Islam: Isu-Isu dalam Implementasi Moratorium

 • Dr. Muhd Ramadhan Fitri Ellias   Dr. Oni Sahroni   Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiah  

11:30 - 13:30

Sesi 2: Pasca Moratorium: Cabaran dan Halatuju

 • Ustaz Ahmad Suhaimi bin Yahya   Dr. Haji Mohd Aidil Yusrie Bin Haji Shari   Prof. Madya Dr. Aznan Hasan  

13:30 - 14:30

Rehat

14:30 - 16:00

Sesi 3 : Industri Takaful: Pindaan Klausa Dana Tabarru’

 • Ustaz Wan Jemizan Wan Deraman   Ustaz Muhammad Ali Jinnah   Ustaz Wan Rumaizi Wan Husin  

8th Jul : Hari Kedua
08:45 - 09:00

Sesi penyertaan dibuka

09:00 - 10:30

Sesi 4 : Crowdfunding: Sumber Kewangan Alternatif Ketika Pandemik

 • Haji Zakariya Othman   Puan Anis Amira binti Amin   Encik Umar Munshi  

10:30 - 10:45

Rehat

10:45 - 12:15

Sesi 5: Penggunaan Dana Zakat bagi Pembiayaan Asnaf yang Terkesan dengan Pandemik

 • Dr. Akhtarzaite Abdul Aziz   Dr. Mohammad Mahbubi Ali   Ustaz Ahmad Husni Abd Rahman  

12:15 - 12:45

Resolusi

 • Dr. Marjan Muhammad  

12:45 - 13:00

Ucapan Penutup

Ticket Price & Plan

Choose Your Package

MUZAKARAH

RM 250
 • Attend the premier shariah scholars forum in Southeast Asia
 • English translation available

COMPLETE

RM 450
 • Attend and get access to BOTH e-conferences!
 • Save RM 50 (10% off) with this combo. (Normal Price: RM500)

ISSF

RM 250
 • Attend the premier international shariah scholars forum
 • English translation available

Official Sponsors & Partners

Check Who Makes This Event Possible!