Muzakarah-14

Muzakarah-14

13 - 14 October 2020 | eConference

Mengenai Konferens Virtual

Tema: Kewangan Islam Kontemporari: Refleksi & Inovasi

Pengenalan

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-14 (MUZAKARAH-14) merupakan program tahunan anjuran Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA). Dalam usaha untuk mengekalkan semangat MUZAKARAH seperti tahun-tahun sebelumnya, MUZAKARAH-14 mengetengahkan tema Kewangan Islam Kontemporari: Refleksi & Inovasi. MUZAKARAH-14 mempunyai objektif seperti berikut:

 

 • Menyediakan satu platform bagi membina perbincangan dan diskusi yang dinamik antara pihak yang berkepentingan dalam institusi kewangan Islam, khususnya para cendekiawan Syariah dan pengamal industri di Nusantara;
 •  Memupuk persefahaman, kerjasama serta sifat hormat menghormati daripada kalangan cendekiawan Syariah di Nusantara, justeru mengangkat dan mengembangkan potensi industri kewangan Islam di rantau ini;
 • Melontar dan membahas isu-isu Syariah semasa yang dihadapi oleh industri kewangan Islam, khususnya dalam produk-produk inovasi dalam kewangan Islam, kad kredit Islam serta model leverage dalam subsidiari perbankan Islam; dan
 • Membincangkan perkembangan serta isu-isu Syariah dalam inovasi teknologi kewangan (Fintech) bagi negara-negara serantau di Nusantara.

 

Sehubungan dengan itu, MUZAKARAH-14 akan menghasilkan sebuah resolusi yang akan dibawa pulang oleh delegasi daripada setiap negara serantau untuk dijadikan rujukan serta diimplimentasi di negara masing-masing bagi mengukuhkan sistem kewangan Islam di rantau Nusantara.

Tokoh-Tokoh Kewangan Islam

Antara Tokoh-Tokoh Kewangan Islam Nusantara Yang Menjadi Pembentang, Pendiskusi Di Muzakarah-14

Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin

Malaysia

Dr. Akhtarzite Abdul Aziz

Malaysia

Prof. Madya Dr. Aznan Hasan

Malaysia

Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiah

Malaysia

Dr. Oni Sahroni

Indonesia

Ustaz Muhammad Ali Jinnah

Malaysia

Ustaz Wan Jemizan Wan Deraman

Malaysia

Ustaz Wan Rumaizi Wan Husin

Malaysia

Ustaz Ahmad Husni Abd Rahman

Malaysia

13-14 October 2020 | eConference

ATURCARA PROGRAM

13th Oct : Hari Pertama
09:30 - 09:45

Sesi penyertaan dibuka

09:45 - 09:50

Bacaan Al-quran

09:50 - 09:52

Ucapan Alu-aluan: Pengacara Majlis

09:55 - 10:00

Ucapan Alu-aluan: Yang Berbahagia, Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin, Pengarah Eksekutif, ISRA

 • Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin  

10:00 - 10:15

Ucapan Perasmian: Yang Berbahagia, Datuk Shaik Abdul Rasheed bin Abdul Ghaffour, Timbalan Gabenor BNM

 • Datuk Shaik Abdul Rasheed bin Abdul Ghaffour  

10:15 - 11:25

Sesi 1 : Isu dalam Produk Kewangan Islam Semasa - Kredit Kad Islam Berasaskan Ujrah

 • Ust. Safie Fozi   Prof. Madya Dr. Aznan Hasan  

11:25 - 11:40

Rehat

11:40 - 12:55

Sesi 2 : Isu Syariah dan Operasi dalam Penggunaan Model Leverage bagi Subsidiari Perbankan Islam

 • Ust. Saiful Anuar Hambali   Ust. Ahmad Mukarrami Ab Mumin  

12:55 - 13:00

Ucapan penutup daripada pengacara majlis

14th Oct : Hari Kedua
09:30 - 09:45

Sesi penyertaan dibuka

09:45 - 09:50

Ucapan Alu-aluan: Pengacara Majlis

09:50 - 10:00

Ucapan Alu-aluan: Tetamu Jemputan

10:00 - 11:15

Sesi 3 : Produk Inovasi Dalam Kewangan Islam

 • Ust. Muhamad Nasir bin Haron   Ust. Burhanuddin Lukman   Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiah  

11:15 - 11:30

Rehat

11:30 - 12:45

Sesi 4 : Industri Kewangan Islam Pasca Covid-19: Cabaran dan Solusi

 • En. Aria Putera Ismail   Dr. Rifki Ismail   Dr. Akhtarzite Abdul Aziz   Dr. Shamsiah Abdul Karim  

12:45 - 13:00

Ucapan Penutup: En. Mohd. Hasnol Mohd. Yunus, Pengarah Khidmat Korporat, ISRA

Ticket Price & Plan

Choose Your Package

STARTER

RM 150
 • Choose to attend any ONE e-conference: MUZAKARAH-14, ISSF2020 OR IFD2020

COMPLETE

RM 300
 • Attend and get access to all THREE e-conferences!
 • Save RM150 (33% off) with this package. (Normal Price: RM450)

ESSENTIAL

RM 250
 • Choose a combination of any TWO e-conferences.
 • Save RM50 (17% off) with this package. (Normal Price: RM300)

Official Sponsors & Partner

Check Who Makes This Event Possible!

X