Muzakarah-14

Muzakarah-14

13 - 14 October 2020 | eConference

Mengenai Konferens Virtual

Tema: Kewangan Islam Kontemporari: Refleksi & Inovasi

Pengenalan

Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara kali ke-14 (MUZAKARAH-14) merupakan program tahunan anjuran Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA). Dalam usaha untuk mengekalkan semangat MUZAKARAH seperti tahun-tahun sebelumnya, MUZAKARAH-14 mengetengahkan tema Kewangan Islam Kontemporari: Refleksi & Inovasi. MUZAKARAH-14 mempunyai objektif seperti berikut:

 

  • Menyediakan satu platform bagi membina perbincangan dan diskusi yang dinamik antara pihak yang berkepentingan dalam institusi kewangan Islam, khususnya para cendekiawan Syariah dan pengamal industri di Nusantara;
  •  Memupuk persefahaman, kerjasama serta sifat hormat menghormati daripada kalangan cendekiawan Syariah di Nusantara, justeru mengangkat dan mengembangkan potensi industri kewangan Islam di rantau ini;
  • Melontar dan membahas isu-isu Syariah semasa yang dihadapi oleh industri kewangan Islam, khususnya dalam produk-produk inovasi dalam kewangan Islam, kad kredit Islam serta model leverage dalam subsidiari perbankan Islam; dan
  • Membincangkan perkembangan serta isu-isu Syariah dalam inovasi teknologi kewangan (Fintech) bagi negara-negara serantau di Nusantara.

 

Sehubungan dengan itu, MUZAKARAH-14 akan menghasilkan sebuah resolusi yang akan dibawa pulang oleh delegasi daripada setiap negara serantau untuk dijadikan rujukan serta diimplimentasi di negara masing-masing bagi mengukuhkan sistem kewangan Islam di rantau Nusantara.

Tokoh-Tokoh Kewangan Islam

Antara Tokoh-Tokoh Kewangan Islam Nusantara Yang Menjadi Pembentang, Pendiskusi Di Muzakarah-14

13-14 October 2020 | eConference

ATURCARA PROGRAM

Ticket Price & Plan

Choose Your Package

STARTER

RM 150
  • Choose to attend any ONE e-conference: MUZAKARAH-14, ISSF2020 OR IFD2020

COMPLETE

RM 300
  • Attend and get access to all THREE e-conferences!
  • Save RM150 (33% off) with this package. (Normal Price: RM450)

ESSENTIAL

RM 250
  • Choose a combination of any TWO e-conferences.
  • Save RM50 (17% off) with this package. (Normal Price: RM300)

Official Sponsors & Partner

Check Who Makes This Event Possible!